Příprava k maturitě

Studuješ  4. ročník střední školy / gymnázia? Čeká tě obávaná  „zkouška dospělosti“?

Potřebuješ pořádně zabrat před maturitou nebo si jen zopakovat a připravit se do školy?

Pro koho je kurz určen

Pro studenty 4. ročníků středních škol nebo gymnázií, kteří se připravují na státní maturitu z angličtiny, ale také pro studenty nižších ročníků, kteří chtějí do školy zopakovat, zlepšit se v angličtině, pracovat na sobě nebo se začít k maturitě připravovat dříve.
Také pro ty, co dávají přednost menším studijním skupinkám před „masovými kurzy“.

Cíl kurzu

Připravit studenty ke státní maturitě z angličtiny tak, aby ji zvládli…pokud možno bez zbytečného stresu.

Obsah kurzu

V našem kurzu budete pravidelně opakovat a procvičovat vše, s čím se  u maturity setkáte…
– Gramatika, slovní zásoba, témata
– Čtení, poslech, mluvení, testové úlohy
– Didaktický test „nanečisto“

V průběhu kurzu se budete na obsahu hodin domlouvat s lektorem – na co je potřeba se zaměřit, co je potřeba nejvíce procvičovat…

  • Základní učební materiály: kombinace vlastních materiálů (testy, časopisy, kopie z učebnic)
  • Forma výuky: skupinová
  • Úroveň: B1 + (mírně pokročilý)
  • Kód kurzu: AJMATP1845
  • září – duben

1.TERMÍN

  • 17. 9. 2018 – 1. 4. 2019
  • Den: pondělí
  • Čas: 18:45 – 20:15