ANGLIČTINA PRO DĚTI

ODPOLEDNÍ KROUŽKY ANGLIČTINY VE ŠKOLE / V KNIHOVNĚ

Pro děti od 1. do 9. třídy.

Na školní rok 2018/2019 nabízíme odpolední kroužky angličtiny na těchto místech: 

 • ZŠ Studánka
 • Městská knihovna Sezemice 
 • ZŠ V Pohybu

Cílem odpoledních kroužků angličtiny je nejen rozvoj řečových a jazykových schopností, ale především také smysluplné trávení volného času a motivace k dalšímu studiu angličtiny.

V rámci kroužků se zaměříme na několik tematických celků, kombinujících vybrané gramatické jevy, okruhy slovní zásoby, fráze a dovednosti a to vždy s ohledem na věk, zájmy a pokročilost dětí.

Výuka probíhá v prostorách Vaší školy zábavnou formou a podle námi sestavených materiálů. Rodiče nekupují další drahé učebnice a děti nemusí dojíždět, což je především pro mladší žáky pohodlnější a bezpečnější.

Počet hodin: 30 x 45 minut rozdělených do dvou pololetí

Cena: 1900 Kč

Termín:

 • Knihovna Sezemice: čtvrtek, od 13.9. 2018 / 17:15 (Angličtina 1.-5.třída)
 • ZŠ V Pohybu: Angličtina 1-3. třída „Monkeys“: pátek 13:30 – 14:15, od 14.9.2018
 • ZŠ Studánka: začátek v týdnu od 24.9.2018
  • 1. – 3. třída „Monkeys“: úterý 13:30 – 14:15
  • 4. – 5. třída „Penguins“: úterý 14:20 – 15:05
  • 6. – 7. třída „Lions“: úterý 15:15 – 16:00
  • 8. – 9. třída „Masters“: středa 16:30 – 17:15

Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu  5 žáků v dané skupině.

 • 1. – 3. třída „Monkeys“
 • 4. – 5. třída „Penguins“
 • 6. – 7. třída „Lions“
 • 8. – 9. třída „Masters“

– lze využít i jako přípravu na cambridgeské zkoušky Starters / Movers / KET/ PET a příprava na SŠ a gymnázia  (v pořadí dle jednotlivých úrovní)

– poslech, gramatika, slovní zásoba, konverzace v běžných denních situacích a cestování

– hry a zábavná forma angličtiny

– kreativita a práce na mini projektech

– vlastní učební materiály

podrobné informace o kroužcích – kurzy a témata

 

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Pro děti od 3 – 6 let

Výuka bude probíhat v našich prostorách a v Městské knihovně Sezemice.

Cílem kurzu angličtiny je seznámit se a naladit se na tento jazyk hravou formou, rozvíjení řečových a jazykových schopností dítěte. V rámci kurzu probereme s dětmi několik tematických celků, jako je jídlo, zvířátka, roční období, oblečení, barvy, aj. Seznámíme se se základními konverzačními frázemi. Forma výuky je kombinace poznávání, procvičování a upevňování slovní zásoby hravou formou, pohybovými hrami, písničkami.

Počet hodin: 30 x 45 minut rozdělených do dvou pololetí

Cena: 1900 Kč

Termín:

 • Dubina – naše prostory: od 11.9., vždy úterý  13:15 – 14:00
 • Knihovna Sezemice: od 13.9., vždy čtvrtek  16:30 – 17:15

Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu  5 žáků ve skupině.

Obsah jednotlivých lekcí kroužků:

-  Opakující se rutina na začátku a na konci hodiny – pozdrav, uvítací písnička
- Opakování starší, již naučené slovní zásoby formou hry a pohybových  aktivit
-  Prezentace nové slovní zásoby, popř. pokračování v dané slovní zásobě a následné procvičení
- Vybarvování, kreslení, či tvořivá činnost spojená vždy s daným tématem hodiny. Děti k jednotlivým tématům obdrží materiály se slovíčky, frázemi a další výukové materiály
- Jednotlivé lekce jsou provázeny anglickými písničkami, říkankami, hrami související s probranými tématy.

Témata