„BEARS“ předškoláci + 1. třída

Cílem kurzu angličtiny je seznámit děti s tímto jazykem, prohloubit jejich znalosti a dovednosti a vytvářet  pozitivní vztah k učení. Hodiny probíhají hravou formou, rozvíjíme společně řečové a jazykové schopnosti dítěte.

 

V rámci kurzu probereme s dětmi několik tematických celků, jako je jídlo, zvířátka, roční období, oblečení, barvy, aj. Seznámíme se se základními konverzačními frázemi. Forma výuky je kombinace poznávání, procvičování a upevňování slovní zásoby hravou formou, pohybovými hrami, písničkami.

 

Počet hodin: 17 x 45 minut rozdělených do dvou pololetí

Cena: 2550 Kč

Termín: úterý 16:00 – 16:45

Začínáme: 17.9.2019

Místo: pobočka Karlovina

 

Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu  3 žáků ve skupině. Maximální počet dětí je 5.

 

Obsah jednotlivých lekcí kroužků:

  • Opakující se rutina na začátku a na konci hodiny – pozdrav, uvítací písnička
  • Opakování starší, již naučené slovní zásoby formou hry a pohybových  aktivit
  • Prezentace nové slovní zásoby, popř. pokračování v dané slovní zásobě a následné procvičení
  • Vybarvování, kreslení, či tvořivá činnost spojená vždy s daným tématem hodiny.
  • Děti k jednotlivým tématům obdrží materiály se slovíčky, frázemi a další výukové materiály
  • Jednotlivé lekce jsou provázeny anglickými písničkami, říkankami, hrami související s probranými tématy.

Témata