„TURTLES“ děti 3 – 5 let

Cílem kurzu angličtiny je seznámit se a naladit se na tento jazyk hravou formou, rozvíjení řečových a jazykových schopností dítěte. V rámci kurzu probereme s dětmi několik tematických celků, jako je jídlo, zvířátka, roční období, oblečení, barvy, aj. Seznámíme se se základními konverzačními frázemi. Forma výuky je kombinace poznávání, procvičování a upevňování slovní zásoby hravou formou, pohybovými hrami, písničkami.

Počet hodin: 17 x 45 minut (září – leden), navazující kroužek únor – červen

Cena: 2550 Kč

Termín: úterý 16:00 nebo 17:00 (čas bude upřesněn)

Začínáme: bude upřesněno (přepokládaný termín 10.9.)

Místo: Dubina

Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu  3 dětí ve skupině. Maximální počet dětí je 5.

 

Obsah jednotlivých lekcí kroužků:

  • Opakující se rutina na začátku a na konci hodiny – pozdrav, uvítací písnička
  • Opakování starší, již naučené slovní zásoby formou hry a pohybových  aktivit
  • Prezentace nové slovní zásoby, popř. pokračování v dané slovní zásobě a následné procvičení
  • Vybarvování, kreslení, či tvořivá činnost spojená vždy s daným tématem hodiny.
  • Děti k jednotlivým tématům obdrží materiály se slovíčky, frázemi a další výukové materiály
  • Jednotlivé lekce jsou provázeny anglickými písničkami, říkankami, hrami související s probranými tématy.

Témata