„LIONS“ 6. + 7. třída

Cílem odpoledních kroužků angličtiny je nejen rozvoj řečových a jazykových schopností, ale především také smysluplné trávení volného času a motivace k dalšímu studiu angličtiny.

V rámci kroužků se zaměříme na několik tematických celků, kombinujících vybrané gramatické jevy, okruhy slovní zásoby, fráze a dovednosti a to vždy s ohledem na věk, zájmy a pokročilost dětí.

Výuka probíhá zábavnou formou a podle námi sestavených materiálů. Rodiče nekupují další drahé učebnice

Počet hodin: 17 x 45 minut (září – leden), v druhém pololetí  navazující kroužek (únor – červen)

Cena: 2550 Kč

Termín: pátek 16:00 – 16:45

Začínáme: 13.9.2019

Místo: pobočka Karlovina

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu  3 žáků v dané skupině. Maximální počet dětí je 5.

 

 • lze využít i jako přípravu na cambridgeské zkoušky Flyers / KET
 • poslech, gramatika, slovní zásoba, konverzace v běžných denních situacích a cestování
 • hry a zábavná forma angličtiny
 • kreativita a práce na mini projektech
 • vlastní učební materiály

 

Témata a gramatické jevy

 • Já a moje rodina, sloveso „to be“, adjectives, have got, přítomný prostý čas
 • Volný čas, can/can’t, need, slovesa
 • Můj dům, jak se žije ve světě, there is/ are, předložky, slovesa
 • Tělo, u doktora, nemoci, should
 • Ve městě, státy, navigace a popis budov
 • Prázdniny a cestování, přítomný průběhový čas
 • Moje plány, vyjádření budoucnosti
 • Anglicky mluvicí země a jejich zvyky
 • Kultura
 • Oblečení, nakupování