„MONKEYS“ 2. + 3. třída

Cílem odpoledních kroužků angličtiny je nejen rozvoj řečových a jazykových schopností, ale především také smysluplné trávení volného času a motivace k dalšímu studiu angličtiny.

V rámci kroužků se zaměříme na několik tematických celků, kombinujících vybrané gramatické jevy, okruhy slovní zásoby, fráze a dovednosti a to vždy s ohledem na věk, zájmy a pokročilost dětí.

Výuka probíhá zábavnou formou a podle námi sestavených materiálů. Rodiče nekupují další drahé učebnice

Počet hodin: 17 x 45 minut (září – leden), v druhém pololetí  navazující kroužek (únor – červen)

Cena: 2550 Kč

Termín: čtvrtek 15:00 – 15:45

Začínáme: 12.9.2019

Místo: pobočka Karlovina

 

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu  3 žáků v dané skupině. Maximální počet dětí je 5.

 

 • lze využít i jako přípravu na cambridgeské zkoušky Starters
 • poslech, gramatika, slovní zásoba, konverzace v běžných denních situacích a cestování
 • hry a zábavná forma angličtiny
 • kreativita a práce na mini projektech
 • vlastní učební materiály

 

Některá vybraná témata:  

 • Já a moje rodina, sloveso „to be“
 • Ve třídě, there is/ are, přídavná jména
 • Zvířata u veterináře, popis zvířat a problémů, přídavná jména
 • Tělo, u doktora, zdravotní problémy
 • Oblečení, v obchodě, would like
 • Jídlo, v restauraci, would
 • Zvířata, v zoo, can, can´t
 • Dům, pokoje a věci v domě, there is/ are, předložky
 • Můj volný čas, I like/ don’t like
 • Dny, měsíce, čísla, barvy, pocity, počasí