Odpolední aj ve škole / v knihovně

ODPOLEDNÍ KROUŽKY ANGLIČTINY VE ŠKOLE / V KNIHOVNĚ

Pro děti od 1. do 9. třídy.

Cílem odpoledních kroužků angličtiny je nejen rozvoj řečových a jazykových schopností, ale především také smysluplné trávení volného času a motivace k dalšímu studiu angličtiny.

V rámci kroužků se zaměříme na několik tematických celků, kombinujících vybrané gramatické jevy, okruhy slovní zásoby, fráze a dovednosti a to vždy s ohledem na věk, zájmy a pokročilost dětí.

Výuka probíhá v prostorách Vaší školy zábavnou formou a podle námi sestavených materiálů. Rodiče nekupují další drahé učebnice a děti nemusí dojíždět, což je především pro mladší žáky pohodlnější a bezpečnější.

Počet hodin: 17/pololetí

Cena: 1500 Kč

Termín: bude upřesněno

Začínáme: bude upřesněno

Kroužky budou otevřeny při minimálním počtu  6 žáků v dané skupině. Maximální počet žáků je 10.

  • 1. – 3. třída „Monkeys“
  • 4. – 5. třída „Penguins“
  • 6. – 7. třída „Lions“
  • 8. – 9. třída „Masters“

– lze využít i jako přípravu na cambridgeské zkoušky Starters / Movers / KET/ PET a příprava na SŠ a gymnázia  (v pořadí dle jednotlivých úrovní)

– poslech, gramatika, slovní zásoba, konverzace v běžných denních situacích a cestování

– hry a zábavná forma angličtiny

– kreativita a práce na mini projektech

– vlastní učební materiály

 

Více informací o jednotlivých kategoriích naleznete v seznamu pod touto záložkou na hlavní liště.

Cena kroužků ve škole je zvýhodněna oproti kroužkům pořádaným v našich pobočkách.