„PENGUINS“ 4. + 5. třída

Cílem odpoledních kroužků angličtiny je nejen rozvoj řečových a jazykových schopností, ale především také smysluplné trávení volného času a motivace k dalšímu studiu angličtiny.

V rámci kroužků se zaměříme na několik tematických celků, kombinujících vybrané gramatické jevy, okruhy slovní zásoby, fráze a dovednosti a to vždy s ohledem na věk, zájmy a pokročilost dětí.

Výuka probíhá zábavnou formou a podle námi sestavených materiálů. Rodiče nekupují další drahé učebnice

Počet hodin: 17 x 45 minut (září – leden), v druhém pololetí  navazující kroužek (únor – červen)

Cena: 2550 Kč

Termín: čtvrtek 15:50 – 16:35

Začínáme: 12.9.2019

Místo: pobočka Karlovina

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu  3 žáků v dané skupině. Maximální počet dětí je 5.

 

 • lze využít i jako přípravu na cambridgeské zkoušky Movers
 • poslech, gramatika, slovní zásoba, konverzace v běžných denních situacích a cestování
 • hry a zábavná forma angličtiny
 • kreativita a práce na mini projektech
 • vlastní učební materiály

 

Vybraná témata a gramatické jevy

 • Já moje rodina, sloveso „to be“, have got, přídavná jména
 • Hudba a sport, can/can’t, need, slovesa
 • Můj dům, there is/ are, předložky
 • Tělo, u doktora, nemoci, should
 • Ve městě, popis cesty
 • Prázdnin a cestování, přítomný průběhový čas
 • Počasí, vyjádření budoucnosti
 • Škola a školní předměty, have got, přítomný čas prostý
 • Volný čas, přídavná jména
 • Zvířata, popis zvířat, přídavná jména