Anglický jazyk pro mírně pokročilé

„Klasický“ semestrální kurz obecné angličtiny pro mírně pokročilé (A2). Výuka probíhá ve skupině minimálně 3, maximálně 5 studentů.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny, kteří se chtějí dostat od začátečnických znalostí angličtiny trochu dále… Také pro ty, co dávají přednost menším studijním skupinkám před „masovými kurzy“.

Cíl kurzu

Kromě běžných cílů, jako je nabytí  slovní zásoby, zafixování a schopnost používat gramatické struktury nebo schopnost dorozumět se v různých běžných situacích např. při cestování je naším cílem také namotivovat Vás ke studiu angličtiny…a ne Vás odradit.

Obsah kurzu

Některá probíraná témata
oblečení, nakupování, popis osoby, místní a časové předložky, cestování, na letišti, slovesa s předložkami, přídavná jména, zdraví a nemoci, ve městě…
Některé probírané gramatické jevy
Čas přítomný prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, pravidelná a nepravidelná slovesa, spojky, vztažné věty, předpřítomný čas, přídavná jména a příslovce, stupňování přídavných jmen, will pro vyjádření budoucnosti
 • Základní učební materiály: učebnice English File pre-intermediate
 • Semestr: podzimní (září – leden)
 • Forma výuky: skupinová
 • Úroveň: B1 mírně pokročilý

 

1. TERMÍN – NOVÝ KURZ

 • od 17.9.
 • Den: úterý
 • Čas: 17 – 18 hodin
 • Místo: Karlovina
 • Kód kurzu: AJMPU1700
 • Počet hodin: 17 x 60 minut
 • Cena: 2900Kč

 

2. TERMÍN – NAVAZUJÍCÍ KURZ  – kurz je obsazen

 • 19.9.2019
 • Den: čtvrtek
 • Čas: 17 – 18 hodin
 • Místo: Dubina
 • Kód kurzu: AJMPČ1700
 • Počet hodin: 17 x 60 minut
 • Cena:  2900 Kč