Anglický jazyk pro středně pokročilé

„Klasický“ semestrální kurz obecné angličtiny pro středně pokročilé (B1). Výuka probíhá ve skupině minimálně 3, maximálně 5 studentů.

Pro koho je kurz určen

Pro všechny, kteří chtějí pracovat na své angličtině, zlepšit se a udělat pokrok. Také pro ty, co dávají přednost menším studijním skupinkám před „masovými kurzy“.

Cíl kurzu

Kromě běžných cílů, jako je obohacení slovní zásoby a rozšíření znalostí a použití gramatických struktur nebo schopnost dorozumět se ve složitějších situacích  je naším cílem také namotivovat Vás k dalšímu studiu angličtiny…a ne Vás odradit.

Obsah kurzu

Některá probíraná témata
Úpravy jídla, peníze, vztahy, charakteristika osobnosti, vzhled, extrémní přídavná jména, sporty, sportovní vybavení, cestování a doprava, frázová slovesa,vzdělání, tvarosloví…
Některé gramatické jevy
členy, gerundium a infinitiv, used to, první a druhá podmínková věta, způsoby vyjadřování budoucnosti (i předbudoucí čas), minulé a přítomné časy (i předminulý čas), způsobová slovesa, přímá a nepřímá řeč
  • Základní učební materiály: učebnice English File intermediate
  • Semestr: podzimní (září – leden)
  • Forma výuky: skupinová
  • Úroveň: B1 (středně pokročilý)
  • Kód kurzu: AJSPČ1700
  • 19.9.2019
  • Den: čtvrtek
  • Čas: 18:10 – 19:10 hodin
  • Počet hodin: 17 x 60 minut
  • Cena:  2900 Kč