„MASTERS“ 8. + 9. třída

Cílem odpoledních kroužků angličtiny je nejen rozvoj řečových a jazykových schopností, ale především také smysluplné trávení volného času a motivace k dalšímu studiu angličtiny.

V rámci kroužků se zaměříme na několik tematických celků, kombinujících vybrané gramatické jevy, okruhy slovní zásoby, fráze a dovednosti a to vždy s ohledem na věk, zájmy a pokročilost dětí.

Výuka probíhá zábavnou formou a podle námi sestavených materiálů. Rodiče nekupují další drahé učebnice

Počet hodin: 17 x 45 minut (září – leden), v druhém pololetí  navazující kroužek (únor – červen)

Cena: 2550 Kč

Termín: čtvrtek 17:30 – 18:15

Začínáme: 12.9.2019

Místo: pobočka Karlovina

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu  3 žáků v dané skupině. Maximální počet dětí je 5.

 

 • lze využít i jako přípravu na cambridgeské zkoušky PET
 • poslech, gramatika, slovní zásoba, konverzace v běžných denních situacích a cestování
 • hry a zábavná forma angličtiny
 • kreativita a práce na mini projektech
 • vlastní učební materiály

 

Témata a gramatické jevy

 • Rodina a vztahy
 • Vzdělání
 • Životní prostředí
 • Lidé, jejich vzhled a charakter
 • Doprava a cestování
 • Práce
 • Místa a budovy
 • Sport
 • Nakupování
 • Restaurace a vaření
 • Přídavná jména, příslovce, spojky, předložky
 • Složená podstatná jména
 • Tvarosloví-předpony, přípony
 • Modální a frázová slovesa
 • Opakování časů
 • Další dle potřeby a času