O nás

Motivací pro založení naší jazykové školy nebylo jen prosté uspokojení stále více rostoucí poptávky o výuku anglického jazyka. Naše jazyková škola byla založena z nadšení a touhy předávat dál to, co jsme se naučili za léta studií na pedagogických fakultách, na stážích v zahraničí, v seminářích a kurzech, na stovkách odučených lekcí s dětmi i dospělými, se skupinami i s jednotlivci. Naše jazyková škola je nástroj naší seberealizace a vkládáme do ní skutečně celá svá srdce, zkrátka učíme srdcem a najdete u nás to nejlepší, co se na základě našich zkušeností snažíme vytvořit a nabídnout. Naše jazyková škola nám dává možnost koncipovat naši nabídku tak, aby odpovídala přesně vašim potřebám a zároveň naplňovala naše představy o kvalitní a efektivní výuce.

Tím že se zdokonalujete v cizím jazyce, získáváte nejen novou dovednost či pracovní příležitost, ale otevíráte se současně i nové kultuře, poznání nových lidí a komunikace s nimi, zvyšujete si sebevědomí. Vnímáme jazyk v celé jeho komplexnosti a přesně tak ho předáme i vám.

 

Co pro nás znamená učit srdcem?

– Milovat svoji práci a předávat naše znalosti vám.
– Kreativně vytvářet stále nové a nové způsoby, jak anglickému jazyku naklonit srdce vaše i vašich dětí.
– Pomoci co nejširšímu spektru veřejnosti k dosažení jejich cílů, ať už jste maminka na mateřské, vrcholový manažer, číšník, maturant nebo školáček. Nabízíme skupinové kurzy, přípravu na maturitu, individuální výuku i doučování.

…a co to znamená pro VÁS…?

– Při výuce klademe velký důraz na komunikaci již od první hodiny.
– V kurzu je maximálně 5 studentů, proto má každý pro komunikaci dostatek prostoru.
– Nejsme „továrna“, jsme malá škola rodinného typu, což přináší výhody všem, co preferují klid, soukromí, individuální přístup a přátelskou atmosféru bez stresu.
– Vždy se snažíme maximálně vyjít vstříc vašim požadavkům a potřebám.
-Lektoři s dokončeným studiem nebo studující jazyky na univerzitách, držitelé jazykových certifikátů, se zkušenostmi ze zahraničních pobytů, ať už vzdělávacích či au-pair.
– Výuka probíhá na základě Vašich preferencí – v naší učebně či u Vás doma nebo ve firmě, popř. na jiném místě (např. v kavárně)
– U nás se můžete učit dle učebnice nebo individuálně sestavených materiálů“šitých na míru“ přímo pro Vás.
– Rozumná cena oproti konkurenci
– A pro zpříjemnění pobytu u nás si můžete při hodinách dát kávu nebo čaj

 

Náš přístup k výuce

Komunikativní přístup a aktivizační metody
Ve výuce jazyků jsme především zastánci komunikativního přístupu –  tato metoda se zaměřuje především na všechny jazykové dovednosti – mluvení, poslech, čtení, psaní a spočívá v tom, že student se nejlépe učí cizí jazyk tak, že se snaží řešit reálné situace z běžného života, snaží se pochopit i předávat informace v cílovém jazyce.
A rozhodně u nás nebudete pouze poslouchat lektora, otáčet listy knih a učebnic a dělat si zápisky. Člověk se nejlépe učí, když zapojuje všechny smysly, když má nějaký zážitek a v případě jazyka – když hovoří a jazyk aktivně používá. Používáme nejrůznější aktivizační výukové metody, jako hraní rolí, kvízy, diskuze, hry…

To jsme my

Mgr. Vendula Chrbjátová

Po celou dobu studia angličtiny na Univerzitě v Pardubicích jsem učila v jazykové škole Sunny School, kde jsem získala zkušenosti s výukou skupinových i individuálních kurzů, pro děti i dospělé, učila jsem také ve školkách a firmách.  Touto cestou bych chtěla poděkovat Mgr. Martině Holčakové, že mi jako začínající lektorce dala šanci získat zkušenosti právě ve své jazykové škole.

Poté jsem vystudovala Anglický jazyk na Masarykově Univerzitě v Brně a zároveň začala učit na ZŠ Studánka, kde jsem pracovala především s dětmi na 2. stupni. V současné době jsem na rodičovské dovolené. Angličtina je pro mě zábavou i výzvou zároveň a věřím, že se ji může naučit úplně kdokoliv, pokud je zvolen správný přístup.

 

Mgr. Irena Lněničková

Hello! Jmenuji se Irča. Vystudovala jsem obor Anglický jazyk na Masarykově univerzitě a již několik let se věnuji této profesi, která je zároveň i mým velkým koníčkem. Jsem učitelkou na základní škole. Spolupracuji s několika spolky, zabývajícími se vzděláváním dětí, předškolních i školních. Vedu kroužky angličtiny pro předškoláky, školáky, studenty, dospělé. Snažím se vždy vycházet z potřeb dané skupiny a jejich zájmů. Kombinuji práci s pomůckami, pohybovými aktivitami, písničkami, říkankami i tvořivými aktivitami souvisejícími s výukou.

Do našeho týmu patří také skvělé a zkušené lektorky Klára Svobodová a Tereza Houžvičková

Učíme srdcem a nakloníme pro angličtinu i to vaše, uvidíte!